top of page

הקורסים שלנו

 • ראשון, שלישי, חמישי | 90 מפגשים


   

  39,600 שקלים חדשים
 • שני, רביעי, חמישי | 90 מפגשים


   

  39,600 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון, שלישי, חמישי | 90 מפגשים


   

  39,600 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שני, רביעי, חמישי | 90 מפגשים


   

  39,600 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון, שלישי, חמישי | 90 מפגשים


   

  39,600 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון, שלישי | 48 מפגשים


   

  23,030 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שני, רביעי | 48 מפגשים


   

  23,030 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שלישי | 3 מפגשים


   

  1,450 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שני, רביעי | 5 מפגשים


   

  2,950 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שישי | 5 מפגשים


   

  2,850 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שני, רביעי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון, שלישי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • חמישי, שישי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • חמישי, שלישי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שני, רביעי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שני, רביעי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שני, רביעי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון, שלישי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • חמישי | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • חמישי | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • רביעי | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • חמישי | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • חמישי, שישי | 6 מפגשים


   

  3,400 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון, רביעי | 6 מפגשים


   

  3,400 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שלישי | 4 מפגשים


   

  2,190 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שלישי | 4 מפגשים


   

  2,190 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שלישי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שישי | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • ראשון | 12 מפגשים


   

  5,900 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שישי | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • רביעי | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שלישי | 4 מפגשים


   

  2,050 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • חמישי | 3 מפגשים


   

  1,450 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • שלישי | 3 מפגשים


  הסתיים

  1,550 שקלים חדשים
 • ראשון, חמישי | 3 מפגשים


   

  1,550 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • רביעי | 3 מפגשים


   

  1,550 שקלים חדשים

  תכף נראה אם יש מקומות...

 • The Israeli Culinary Theater


  הסתיים

  550 שקלים חדשים
 • חזית הקולינריה הישראלית


  הסתיים

  550 שקלים חדשים
bottom of page